Allt om spa

Här fanns tidigare Skoghöjd Spa. Du kan nu hitta dem via deras Facebook på https://www.facebook.com/skogshojdspa/

 

Allt om spa

Spa eller spainrättning är en anläggning där man kan få olika sorters behandling, ofta med vatten och varma bad som ingrediens. Även salonger som erbjuder enklare ansiktsbehandlingar kallar sig idag ofta för spa. I vissa fall kallar sig även finare hotell eller semesteranläggningar för spa. Ordet kommer av den belgiska orten Spa, som var en av de första välkända kurorterna. Det påstås dock ibland felaktigt att ordet spa är en förkortning av det latinska uttrycket "salus per aquam" (med vissa varianter) vilket betyder ungefär "hälsa genom vatten vilket alltså snarare får ses som en backronym. - Wikipedia

Om man ser tillbaka ett par decennier, så var begreppet spa rätt så okänt för många i Sverige. Men med tiden har det kommit att bli mer vanligt. De flesta har inte så stor koll på spaets ursprung, och det kan bero på att ursprunget är omtvistat.

Enligt Wikipedia är en teori rätt ett är fel, men det är som sagt omtvistat. Det finns förespråkare som säger att ordet spa är en akronym av latinets salus per aqua som går att översätta till ’hälsa genom vatten’. Andra hävdar att det kommer från belgiska orten Spa, som var känd under romartiden. Vilket som är rätt, är inte upp till oss att avgöra. 

Sveriges gamla kurorter

Förr var det vanligt att man åkte för att "dricka brunn" på en kurort. Kurorterna i Sverige låg nämligen ofta i anslutning till en hälsobrunn, badplats eller i en trakt där klimatet ansågs lämpligt för rekreation efter sjukdom. 

Två gamla kurorter man besökte förr var Ramlösa och Loka. Brunnsdrickning ingick i behandlingen.  Ramlösa brunn hade sin storhetstid på 1800-talet då ryktena om vattnets botande effekter gjorde att både kungliga familjer och adeln besökte Ramlösa regelbundet.

Loka brunn etablerades som kurort redan på 1700-talet. Kurorten hade sin blomstringstid under 1800-talet då folk vallfärdade hit för brunnsdrickning men även för att bada gyttjebad.

Trevliga spa i Sverige

I Sverige finns det många spa att besöka. Det är svårt att nämna dem alla, men här är några av Sveriges bästa:

  • Voltage Lounge, The Steam Hotel
  • Japanska badet, Yasuragi
  • Nordic Spa & Fitness, Grand Hôtel
  • Asia Spa, Varbergs Stadshotell
  • Salt Creek Spa, Ystad Saltsjöbad
  • Hooks Herrgård Spa & Fitness
  • Sturebadet
  • Hotell Havsbaden Spa
  • The Spa, Hotel Tylösand
  • Vadstena Klosterhotell & Spa